Top
Spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Piastowskie
Spółdzielnia mieszkaniowa Osiedle Piastowskie

O OSIEDLU

Początki Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Piastowskie” w Cieszynie należy datować od 25.10.1993 roku, kiedy to w lokalu Górniczej Administracji Mieszkań w Cieszynie przy ul. Węgielnej 2 odbyło się zebranie założycielskie, w którym uczestniczyli: Czesław Drobczyński, Jan Gabryś, Barbara Niemiec, Agata Niedzielska, Tadeusz Olszewski, Adam Paprocki, Władysław Siwek, Grażyna Sumara, Iwona Stępień, Kazimierz Stypa, Józef Szyska, Ryszard Ślaski, Henryk Włodarczyk i Zbigniew Cichomski.
Na tym właśnie spotkaniu uchwalono pierwszy Statut Spółdzielni powołano pierwszą Radę Nadzorczą i Zarząd. Nowopowstała Spółdzielnia swoje działania skupiła na zarządzaniu przejętymi zasobami mieszkaniowymi, które wybudowała latach 70-tych, 80-tych i 90-tych XX wieku dla swych pracowników Kopalnia Węgla Kamiennego „MORCINEK”. W skład tych zasobów weszły budynki położone w Cieszynie przy ulicy Polnej 1 i 2, Węgielnej 1-2, Kamiennej 2 przy ulicy Skrajnej oraz Sarkandra 14.
Realizując swoje zadania w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi główny nacisk postawiliśmy na wdrożenie programów modernizacyjnych, których efektem jest docieplenie wszystkich budynków wraz z wymianą na nowoczesne balustrad balkonowych w wieżowcach, istotne powiększenie powierzchni parkingów osiedlowych, modernizację terenów zielonych oraz podjęcie współpracy z instytucjami miejskimi w zakresie zagospodarowania przyległych do naszego Osiedla terenów na place rekreacyjne, co przełożyło się na wybudowanie dużej siłowni napowietrznej oraz nowoczesnego placu zabaw dla dzieci.
Niezmiernie ważnym dla nas jest dbanie o własne tereny zielone, które oprócz walorów estetycznych dają nam poczucie spokoju, miejsca odpoczynku i bliskiego kontaktu z przyrodą. Przykładamy dużą wagę nie tylko do podnoszenia komfortu mieszkania na naszym osiedlu, ale również do bezpieczeństwa, poprzez sukcesywnie rozbudowywaną sieć monitoringu wizyjnego. Nie ustajemy w dążeniu, aby mieszkańcy naszego Osiedla mogli być pewni, że działania podejmowane przez nas służą ich dobru, są racjonalne i skierowane na osiągnięcie wspólnego celu, jakim jest ciągłe unowocześnianie i podnoszenie standardu naszego Osiedla.

WŁADZE SPÓŁDZIELNI


Skład Rady Nadzorczej:
Joanna Buzek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Adam Paprocki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Teresa Wrona - Sekretarz Rady Nadzorczej
Janusz Sikora - Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Śliwiński - Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Madej - Członek Rady Nadzorczej
Robert Ukleja - Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:
Dariusz Piotrowski - Prezes Zarządu
Bożena Lubańska-Podstawny - Zastępca Prezesa Zarządu

REGULAMINY